BAHÁ’Í SVETOVNO SREDIŠČE – V preteklih tednih so skupnosti Bahá’í po vsem svetu izvolile svoje narodne upravne zbore, znane kot narodni duhovni zbori. Niz letnih skupščin se bo zaključil na Guamu, kjer je tajfun Mawar povzročil nekaj zamude.

Na narodnih skupščinah se zberejo delegati, ki so bili pred tem izvoljeni na skupščinah okrožij ali “enot” po vsej državi. Narodne skupščine so priložnost, da delegati iz vsake enote v veselem in duhovnem ozračju opravijo svojo sveto odgovornost glasovanja za člane narodnih duhovnih zborov.

Volitve v Narodni zbor potekajo po osnovnih volilnih postopkih Bahá’í: ni nominacij ali volilne kampanje, uporabljajo se tajne glasovnice, volivci upoštevajo moralni značaj in sposobnosti, izvoljeni pa so tiste ženske in moški, ki prejmejo največ glasov.

Med delegati potekajo tudi posvetovanja, na katerih preučujejo spoznanja iz prizadevanj Bahá’í za družbeno preobrazbo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Ta prizadevanja vključujejo izobraževalne programe, ki gradijo zmogljivosti za gradnjo skupnosti, pa tudi družbeno delovanje in sodelovanje v družbenih diskurzih.

Zgornje slike ponujajo vpogled v različne narodne skupščine, ki so nedavno potekale po vsem svetu.