Naw-Ruz 177

Baha’ijem sveta

Ljubi Prijatelji,

Zaradi trenutnih dogodkov se čutimo dolžni, da vam sedaj pišemo in ne čakamo do Ridvana.  Kot še predobro veste, se je v zadnjih tednih in mesecih, zaskrbljen svet vse bolj soočal s hitro razvijajočo se zdravstveno krizo, ki je vplivala na ljudi v mnogih državah in njenih posledic na družbo trenutno še ne moremo gotovo predvideti. Prepričani smo, da vas je, tako kot nas, skrbelo za dobrobit človeštva, še posebej za tiste najbolj ranljive. Le malokrat je bilo bolj očitno, da je kolektivna moč družbe odvisna od enotnosti, ki jo lahko izkazuje v dejanjih, od mednarodne stopnje, do ljudskih množic in vemo, da podpirate osnovne napore, ki se odvijajo v povezavi z zaščito zdravja in dobrobiti vseh.

Nedvomno bo imela trenutna situacija vpliv na administracijo Božje Stvari na mnogih koncih in za vsak kraj bo njihov Narodni Duhovni zbor povedal, kateri ukrepi se bodo sprejeli.  V nekaterih državah bo to vključevalo odpoved Narodnih skupščin, Narodni Duhovni zbori pa se bodo volili na drug način.  Podobno ureditev bo morda treba sprejeti na nekaterih krajih glede volitev v Krajevni Duhovni zbor. Kjer pa so okoliščine takšne, da je celo to nemogoče izvesti, bo letos dovoljeno, da se članstvo na Krajevnih Duhovnih zborih podaljša za naslednje administrativno leto. Seveda se bo vsak Narodni Duhovni zbor, ki bo razmišljal o takšnih korakih, veliko pred tem posvetoval s Svetniki.

V času druge krize je ‘Abdu’l-Baha ponudil te besede nasveta: “Na takšen dan, ko so burni preizkusi in stiske zaobjeli svet in sta strah in trepet razburila planet, se morate dvigniti nad obzorje odločnosti in trdnosti z razsvetljenimi obrazi in žarečim čelom na takšen način, da bo Bog daj, mrak strahu in utesnjenosti popolnoma izbrisan in se bo svetloba gotovosti svitala nad manifestiranim obzorjem in se bo bleščeče svetila. Svet vse bolj potrebuje upanje in moč duha, ki ju daje vera. Ljubi prijatelji, seveda se že dolgo ukvarjate z delom, kjer v skupinah duš negujete prav te lastnosti, ki so potrebne ob tem času: enotnost in tovarištvo, znanje in razumevanje, duha skupinskega čaščenja in skupnih naporov. Resnično smo bili presenečeni nad tem, kako so ti napori, da bi okrepili te lastnosti, pomagali skupnostim, da so postale še posebej odporne, četudi so se soočile s pogoji, ki so nujno omejili njihove dejavnosti. Čeprav so se morali prilagoditi novim razmeram, so verniki uporabili kreativne načine, da so okrepili vezi prijateljstva in so med sabo in med svojimi znanci, krepili duhovno zavedanje in lastnosti umirjenosti, zaupanja in zanašanja na Boga. Povzdignjeni pogovori, ki so se odvili kot rezultat tega, pa naj bo na daljavo ali osebno, so bili vir tolažbe in navdiha mnogim.

Takšni napori z vaše strani predstavljajo pomembno služenje ob tem času, ko je veliko duš zmedenih in prestrašenih, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo. Ne glede na to, kako težavne so zadeve v tem trenutku in kako blizu meja svojih zmožnosti bodo nekateri deli družbe, bo človeštvo na koncu prešlo te težave in se bo vzdignilo na drugi strani z večjim uvidom in globljim razumevanjem svoje notranje enosti in medsebojne soodvisnosti.

To ni čas, da bi podrobno opisovali dosežke sveta Baha’i v zadnjem letu, niti neverjetnega napredka, ki se je zgodil na področju množenja dejavnosti za grajenje skupnosti in krepitve programov rasti, dela, ki se nadaljuje resno, kjerkoli to razmere dopuščajo. Naj zadošča, če rečemo, da so v štirih letih trenutnega Načrta neumorni podporniki Stvari Baha’u’llahjevo Vero prinesli do najmočnejšega položaja, v katerem je kadarkoli bila v svoji zgodovini. Vse, kar ste storili in delate sedaj, pripravlja globalno skupnost Baha’i na naslednjo stopnjo razvijanja Božjega Načrta.

Zaenkrat osredotočamo svoje misli in molitve na zdravje in blagostanje vseh Božjih prijateljev in vseh tistih, med katerimi živite. Resnično molimo tudi za to, da bi vam Vsemogočni podelil gotovost, zdržljivost in trdnega duha. Naj bodo vaše misli vedno usmerjene v potrebe skupnosti kateri pripadate, stanje družbe v kateri živite in v dobrobit celotne človeške družine, v kateri ste vsi bratje in sestre. In v vaših tihih trenutkih, ko ni videti nobene druge možnosti za dejavnost, kot molitev, vas vabimo, da svoje priprošnje dodate našim in goreče prosite za odrešitev trpljenja. Obračamo se k tem besedam ‘Abdu’l-Bahaja, Njegov celoten obstoj je bil primer nesebične predanosti dobrobiti drugih ljudi:

O Ti Preskrbovalec!  Pomagaj tem plemenitim prijateljem, da bodo dosegli Tvoje zadovoljstvo in naj postanejo enakovredni podporniki tujca in prijatelja. Pripelji jih v svet, ki bo večno obstajal; podeli jim delež nebeške milosti; povzroči, da bodo pravi Baha’iji, iskreno Božji; odreši jih zunanjih krink in jih trdno utrdi v resnici. Naredi, da bodo znamenja in znaki Kraljestva, žareče zvezde nad obzorjem tega zemskega življenja. Naredi, da postanejo tolažba človeštvu ter služabniki miru sveta.

[podpis:  Univerzalna Hiša Pravičnosti]

UHJ Naw-Ruz 177