UNIVERZALNA HIŠA PRAVIČNOSTI
Ridván 2020

Bahá’íjem sveta

Ljubi Prijatelji,

Dve resničnosti se pojavljata, ki sta nas spodbudili, da naslovimo te besede na vas. Prva resničnost je rastoča zavest po svetu zaradi pretečih in hudih nevarnosti, ki jih prinaša pandemija virusa korona. V mnogih državah je, kljub pogumnim in odločnim kolektivnim naporom, da bi se izognili katastrofi, situacija že zelo zaskrbljujoča, ustvarja tragedije za družine in posameznike in potiska celotne družbe v krizo. Valovi trpljenja in žalosti preplavljajo en kraj za drugim in bodo oslabili različne narode ob različnih časih na različne načine.

Druga realnost, ki je vsebolj očitna vsak dan, je odpornost in nezmanjšana živahnost sveta Bahá’í, ki se sooča z izzivom, ki mu ni para v času, ki ga pomnimo. Vaš odziv je bil neverjeten. Ko smo vam pisali pred mesecem dni, ob Naw-Rúzu, smo res želeli poudariti navdušujoče lastnosti, ki so jih izkazovale skupnosti, katerih običajen vzorec dejavnosti je bil prekinjen. Vse, kar se je dogajalo v nadaljnjih tednih, ko je moralo veliko prijateljev upoštevati vse strožje omejitve, je le poglobilo naša občutja občudovanja. Nekatere skupnosti so se učile iz izkušenj na drugem koncu sveta in našle varne in kreativne načine, da so dvignile zavedanje o zahtevah glede javnega zdravja v populacijah. Posebej pazite na tiste, ki so najbolj ogroženi zaradi virusa in na ekonomske težave, ki se pojavljajo zaradi njegovega širjenja; iniciative, o katerih ste lahko brali v Bahá’í World News Service s tega področja, so le peščica v neštetih številkah, ki se odvijajo. Te nadgrajujejo napori za raziskovanje, pospeševanje in kultiviranje tistih duhovnih lastnosti, ki so najbolj pomembne v tem času.  Veliko takšnih naporov se nujno odvija v enotah družine ali v samoti, kjer pa pogoji to dovoljujejo, ali to omogočajo komunikacijska orodja, se aktivno neguje neverjetna solidarnost med dušami, ki delijo podobne okoliščine. Dinamika življenja skupnosti, ki je tako pomembna za kolektivni napredek, se ne bo pokorila.

Naš duh je bil povzdignjen, ko smo videli, kako sposobno so Narodni Duhovni zbori, neutrudljivi generali Vojske Luči, vodili svoje skupnosti in so oblikovali njihov odgovor na krizo. Močno so jih podpirali Svetniki in njihovi pomočniki, ki so kot vedno herojsko visoko dvignili standard ljubečega služenja. Zbori so bili vedno dobro obveščeni o mnogokrat hitro spreminjajočih se pogojih v svojih državah, poskrbeli so za potrebne ureditve administracije zadev Stvari in še posebej za izvajanje volitev, kjer jih je bilo možno izvesti. Prek običajne komunikacije, institucij in agencij, so ponudili modre nasvete, tolažbo in stalno vzpodbudo. V mnogih primerih so pričeli identificirati konstruktivne teme, ki se pojavljajo v pogovorih, ki se odvijajo v njihovih družbah. Pričakovanje, ki smo ga izrazili v sporočilu ob Naw-Rúzu, da bo ta preizkus človeške trpežnosti, človeštvu prinesel večji uvid, se že uresničuje. Voditelji, prominentni misleci in komentatorji so pričeli raziskovati temeljne koncepte in drzne težnje, ki so bili v zadnjih časih neprisotni v javnem diskurzu. Trenutno so to le začetna svitanja, a vsebujejo možnost, da bomo videli trenutek kolektivne zavesti. Tolažbo, ki jo čutimo, ko vidimo trpežnost sveta Bahá’í, ki se manifestira v akciji, pa potre naša žalost zaradi posledic pandemije za človeštvo. Žal, zavedamo se, da verniki in njihovi sodelavci prav tako delijo to trpljenje. Oddaljenost od prijateljev in odnosov, zaradi zahtev na področju javne varnosti, ki se jih drži toliko ljudi na svetu, bo za nekatere postala stalna ločitev. Ob vsaki zori je jasno, da bo treba pretrpeti še več agonij, preden bo sonce zašlo. Naj obljuba o ponovnem snidenju v večnih kraljestvih ponuja tolažbo tistim, ki bodo izgubili ljubljene. Molimo za odrešitev njihovih src in da bo Božja milost obdala tiste, katerih izobrazba, vsakdanji kruh, domovi ali celo njihova sredstva preživetja so ogroženi. Za vas in za tiste, ki so vam dragi in za vse vaše rojake, ponižno rotimo Bahá’u’lláhja in prosimo za Njegov blagoslov in pomoč.

Ne glede na to, kako dolga in naporna je cesta, ki jo moramo prepotovati, smo popolnoma prepričani v vaš pogum in vašo odločenost, da to potovanje izpeljete. Črpate lahko iz zakladnic upanja, vere in velikodušnosti, postavite potrebe drugih pred svoje, omogočite tistim, ki so prikrajšani za duhovno nego, tistim, ki vsebolj žejajo za odgovori, da bodo potešeni, in tistim, ki delajo za izboljšanje sveta, da jim bodo ponujena sredstva za to. Kako bi lahko od predanih sledilcev Blagoslovljene Popolnosti pričakovali manj?

[podpis: Univerzalna Hiša Pravičnosti]