Pred dvesto leti se je pojavil Báb, ki je odprl novo razrešitev in pripravil človeštvo na svetlobo Bahá’u’lláhovega razodetja.

Zora svetlobe prikazuje več posameznikov z različnih celin, ki pripovedujejo o svojem osebnem iskanju resnice in smisla. Delijo svoja odkritja, da je Bog poslal dve božanski manifestaciji – Baba in Bahá’u’lláha -, katerih nauki revolucionarno spreminjajo človeško mišljenje in vedenje ter spreminjajo temo v svetlobo. Film prikazuje utrinke, kako to isto odkritje navdihuje prizadevanja mnogih po vsem svetu, da bi služili človeštvu in prispevali k oblikovanju novega vzorca življenja.