SVETOVNI CENTER BAHÁ’Í – Po dnevih duhovnih priprav, ko so obiskovali svetišča Bahá’í, se je danes približno 1250 delegatov iz 176 držav po vsem svetu zbralo na pomembnem srečanju, da bi spoštljivo oddali glasove za volitve Univerzalne Hiše Pravičnosti. Skupno število oddanih glasovnic, vključno z odsotnimi, je preseglo 1590.

Holly Woodard, članica Mednarodnega Poučevalnega centra, je vodila postopek, je v uvodnem nagovoru poudarila pomen tega zborovanja in dejala, da se je letos odvilo “največje število skupščin in da se je mednarodne skupščine udeležilo do sedaj največje število udeležencev”.

Dr. Woodardova je opozorila na razvoj svetovne skupnosti Bahá’í v desetletjih, odkar se je “288 članov 51 narodnih in regionalnih duhovnih skupščin zbralo v glavni dvorani hiše ‘Abdu’l-Bahája v Haifi” na prvih volitvah Univerzalne Hiše Pravičnosti leta 1963.

Na začetku skupščine so se udeleženci spomnili Bahá’íjev v Iranu, ki že več desetletij ne morejo ustanavljati institucij Bahá’í in tako voliti predstavnikov, njihovo odsotnost pa so zaznamovali s čudovitim aranžmajem 95 rdečih vrtnic.

Oddajanje glasovnic danes zjutraj je bil vrhunec globalnega volilnega procesa, v katerem lahko sodeluje vsak odrasel Bahá’í. Za volitve Bahá’í je značilno, da na njih ni kandidatur in volilnih kampanj. Delegati Mednarodne skupščine, ki jih sestavljajo člani vseh narodnih duhovnih zborov Bahá’í, v tajnih volitvah izberejo devet posameznikov, za katere menijo, da so najprimernejši za članstvo na Univerzalni Hiši Pravičnosti. Bahá’u’lláh je v svoji knjigi zakonov določil, da je Univerzalna Hiša Pravičnosti med drugim odgovorna za pozitiven vpliv na blaginjo človeštva, spodbujanje izobraževanja, miru in svetovne blaginje ter varovanje človeške časti.

Hiša Pravičnosti ohranja enotnost svetovne skupnosti Bahá’í in jo usmerja, da razvija svojo sposobnost sodelovanja pri gradnji uspešne svetovne civilizacije ter uresničuje Bahá’u’lláhjevo vizijo svetovnega miru.

V toku dneva je več kot 2.000 ljudi – delegatov, svetnikov in drugih udeležencev, ki so predstavljali prerez celotne človeške rase – praznovalo praznik Riḍván.

Ta festival obeležuje obletnico razglasitve Bahá’u’lláhja kot Božjega poslanca pred 160 leti, ko je razglasil bistvena duhovna načela, ki so v središču Njegovih naukov – in s tem naznanil prihod nove stopnje v razvoju življenja človeštva.

(Orig: https://news.bahai.org/story/1658/ )