Na narodni ravni za zadeve skupnosti Bahá’í skrbi Narodni Duhovni zbor, devetčlansko telo, ki ga letno volijo vsi odrasli člani narodne skupnosti in je odgovorno za koordinacijo dejavnosti Krajevnih Duhovnih zborov in posameznih članov skupnosti Bahá’í v določeni državi.

Odgovornosti Narodnega Duhovnega zbora vključujejo usmerjanje finančnih resursov skupnosti, podpiranje rasti narodne Skupnosti Bahá’í, koordinacijo zadev skupnosti, vključno z družbenimi in ekonomskimi razvojnimi dejavnostmi, organizacijo odnosov z Vlado, reševanje vprašanj posameznikov in Krajevnih Duhovnih zborov in krepitev sodelovanja skupnosti Bahá’í v življenju družbe na narodni stopnji. Na vseh področjih dela so Narodni Duhovni zbori deležni modrosti in izkušenj Svétnikov, ki jim svetujejo in jim pomagajo.