Na krajevni ravni za zadeve skupnosti Bahá’í skrbi Krajevni Duhovni zbor. Vsak Krajevni Duhovni zbor sestavlja devet članov, ki so izvoljeni na letnih volitvah, ki so anonimne in nimajo kandidatur. Člani Zbora se med seboj posvetujejo in tako sprejemajo odločitve.

Krajevni Duhovni zbor skrbi za pospeševanje duhovne izobrazbe za otroke in mlade, krepitev duhovne in družbene povezave življenja skupnosti, oceno in uporabo resursov skupnosti ter zagotavlja, da se energija in talenti članov usmerijo v napredek skupnosti. Odgovoren je tudi za organizacijo devetnajstdnevnega praznovanja, ki je temelj življenja skupnosti Bahá’í. Ob devetnajstdnevnem praznovanju se prijatelji, ki živijo v isti skupnosti, zberejo, da skupaj molijo in se posvetujejo, dajejo predloge Krajevnemu Duhovnemu zboru in od njega prejemajo informacije.

Najvišja potreba človeštva je sodelovanje in recipročnost. Čim močnejše so vezi tovarištva in solidarnosti med ljudmi, tem večja bo moč konstruktivnosti in dosežka na vseh področjih dejavnosti ljudi.
‘Abdu’l-Bahá