Svetovni center Vere Baha'i
Organizacije
Narodne skupnosti
Hiae Caacenja
Razvoj dru~be
 
 

SVETOVNA SKUPNOST BAHA'I
Skupnost Bahá'í, ki vsebuje člane Vere Bahá'í iz vsega sveta šteje približno šest miljonov duš. Te predstavljajo 2,112 etničnih in plemenskih skupin in živijo v več kot 116,000 lokacijah in 188 neodvisnih državah in 45 odvisnih teritorijih in področjih. Kar je bilo nekoč smatrano kot neznana, majhna sekta je danes prepoznano kot druga najbolj razširjena neodvisna religija na svetu, takoj za krščanstvom (Enciklopedija Britannica). Danes, po 160. letih svojega obstoja, je skupnost Baha'i obdržala svojo enotnost in vzpostavila edinstven upravni sistem.

Njen Mednarodni Center je Haifa v Izraelu, kjer je sedež svetovnega upravnega odbora, poznanega kot Univerzalna Hiša Pravičnosti.
Svetovna skupnost Bahá'í je verjetno med najbolj raznolikimi in razpršenimi skupnostmi na Zemlji. Bahá'í prihajajo iz vseh verskih porekel: Budisti, Kristjani, Muslimani, Judje, Zoroastri, Hindujci in ljudi ki niso pripadali nobeni religiji. Vsi preučujejo iste spise, se ravnajo po istih verskih zakonih in se obračajo enemu mednarodnemu upravnemu sistemu.