Baha'iji v Sloveniji
Inštitut Ruhi
Moralna vzgoja otrok
Duhovna srečanja
Medverski dialog
Koledar
Izjave za javnost
 
Skupina Baha'ijev na poletni šoli 2004.
 
 
   

BAHA'IJI V SLOVENIJI
Uraden začetek skupnosti Baha'i Slovenije sega v leto 1990, ko sta v Ljubljano prispela zakonca Shomais in Dr. Abbas Afnan iz Anglije in g. Paul Akavan iz ZDA.

Odprta vrata njihovih domov in pa nauki Baha'u'llaha, ki so jih razglašali, so privabili mnogo ljudi. To je vodilo k razvoju organizirane skupnosti v Ljubljani in kot znak napredka je bil avgusta 1991 formiran prvi Krajevni Duhovni Svet Ljubljane. Sledil je prihod ostalih Baha'ijev iz tujine, ki so se nastanili v Mariboru in prav tako pomagali pri organiziranju skupnosti in formiranju Krajevnega duhovnega sveta v Mariboru, kar se je zgodilo v aprilu leta 1992.
Skupnosti so nastale tudi v Kopru, Kranju, Škofji Loki in nekaj ostalih mestih. Vera Baha'i je registrirana pri Uradu za verske skupnosti od leta 1992.

Danes slovenska skupnost utrjuje svojo administracijo, ki deluje pod vodstvom Regionalnega Duhovnega Sveta Slovenije. Lokalne skupnosti se dejavno vključujejo v družbeno življenje, navdihnjene z besedami Baha'u'llaha, da je 'zemlja ena sama domovina' in da so 'vsi ljudje njegovi prebivalci'. To prepričanje pa je je gonilna sila za aktivnosti, ki jih izvajajo posamezniki, ki predstavljajo raznolikost jezikovnih, kulturnih, etničnih in verskih ozadij.

V začetku novega tisočletja je naše upanje, da bo trpeče in po miru hrepeneče človeštvo končno prepoznalo svojo enost, za katero smo prepričani, da je temelj blaginje in varnosti za vse ljudi na tem planetu.

Ne glede na to, kako nemirno bo to obdobje svetovne tranzicije, ima danes vsak posameznik, vsaka institucija in vsaka organiacija priliko, da pripomore k sooblikovanju našega bivanja na Zemlji. "Kmalu" pravi Baha'u'llah "bo sedanji svet izbrisan in nov razpostrt na njegovem mestu".